Materiały dodatkowe

BIBLIOGRAFIA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 (wybór) 

 • Anders Paweł, Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego, Poznań, 2003 [Biblioteka Kroniki Wielkopolski]. 
 • Anders Paweł, Szlakiem powstania wielkopolskiego,  Poznań, 1993 (Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza). 
 • Barłóg Anna: Udział kobiet w powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919,  Poznań, 2008. 
 • Barłóg Stefan; Wojtkiewicz Stefan; Wróbel Małgorzata: Powstańcy wielkopolscy 1918 – 1919 wzorem dla młodzieży. Propozycje do pracy wychowawczej szkoły i drużyny harcerskiej,  Poznań, 2008. 
 • Barwa i broń sił zbrojnych Wielkopolski, red. Bogusław Polak, Koszalin 1988. 
 • Bauer Piotr, Generał Józef Dowbor -Muśnicki 1861-1937, Poznań 1988. 
 • Czubiński Antoni, Wielkopolska w latach 1918 – 1939,  Poznań, 2000. 
 • Czubiński Antoni, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza – Charakter – Znaczenie, Poznań 1978. 
 • Czubiński Antoni; Grot Zdzisław; Miśkiewicz Benon: Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919. Zarys dziejów,  Warszawa; Poznań 1983. 
 • Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oprac. Janusz Karwat, Marek Rezler, Poznań 2019. 
 • Gomolec Ludwik, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Poznań 1957. 
 • Gomolec Ludwik: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 r. w świetle wspomnień // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 82 – 89 
 • Grot Leszek, Pawłowski Ignacy, Pirko Michał: Wielkopolska w walce o niepodległość 1918 – 1919. Wojskowe i polityczne aspekty powstania wielkopolskiego, Warszawa 1968. 
 • Grot Zdzisław , Czyn zbrojny ludu wielkopolskiego 1918-1919 , Poznań 2008. 
 • Karwat Janusz, Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w poznańskiem w latach 1887-1919, Poznań2002. 
 • Miśkiewicz Benon, Czyn zbrojny Powstania Wielkopolskiego, Poznań 1989. 
 • Nowak Antoni, Skauci poznańscy w walce  o polskość i niepodległość, Poznań 1994. 
 • Muszyński Wojciech Jerzy, Sierchuła Rafał, Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937, Poznań- Warszawa 2018. 
 • Olszewski Marian, Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919, Poznań, 1979.  
 • Polak Bogusław, Generał Stanisław Taczak 1874 – 1960, Poznań, 1988. 
 • Polak Irmina, Polak Bogusław, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Kronika wydarzeń, Koszalin 1989. 
 • Polak Bogusław, Organizacja i rozwój Wojska Wielkopolskiego 1919, Leszno 2008. 
 • Polak Bogusław, Wojsko Wielkopolskie 1918-1921, Koszalin 1990. 
 • Polak Bogusław, Polak Michał, Generał Stanisław Taczak 1874-1960, Poznań – Warszawa 2019. 
 • Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919. Wybór źródeł,  wybór i opracowanie Czubiński Antoni, Polak Bogusław, Poznań, 1983. 
 • Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat, red. Janusz Karwat, Poznań 2008. 
 • Rezler Marek, Powstanie Wielkopolskie po 100 latach, Poznań 2018. 
 • Rezler Marek, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Spojrzenie po 90 latach, Poznań 2008. 
 • Rezler Marek, Wielkopolanie pod bronią, 1768-1921, Poznań 2011. 
 • Rezler Marek, Nasze Powstanie. W 100 rocznicę powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Szamotuły 2018. 
 • Rościszewski Leszek, Szaładziński Karol, Polsce zawsze i wszędzie służyć będę. Mundur i broń Wojsk Wielkopolskich 1918-1919, Poznań 2012. 
 • Rościszewski Leszek, Szaładziński Karol, 
 • Staszak Jakub, Rawicz 1919, Warszawa 2019. 
 • Walki Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, red. Bogusław Polak, Marek Rezler, Koszalin 2010. 
 • Wieliczka Zygmunt, Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918/1919, Poznań 1932. 
 • Wyszczelski Lech, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Warszawa 2018. 
 • Zdziabek Wiesław, Pacholska Maria, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Poznań 2008. 
 • Zieliński Ryszard, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Warszawa 1968.